Rīga kā globāls finanšu pakalpojumu centrs

Nav vairs nekāds noslēpums, ka pēdējās desmitgades laikā vairāki ievērojama izmēra ārvalstu uzņēmumi ir izvēlējušies Rīgu kā izdevīgu lokāciju savu finanšu centru atvēršanai un attīstīšanai eurojackpot, nodrošinot ļoti daudz jaunu darbavietu rīdziniekiem finanšu jomā. Piemēram, “Tieto” informācijas tehnoloģiju uzņēmuma Globālais Finanšu Pakalpojumu Centrs Rīgā pagājušajā gadā atzīmēja jau desmito pastāvēšanas jubileju. Amerikas ķīmiskās rūpniecības milzis “Cabot Corporation” sava biznesa pakalpojumu centra arī izveidoja Rīgā un atvēra to 2014. gadā, nodrošināt savus klientus ar ķīmiskās rūpniecības nozares līderim cienīgu finanšu pakalpojumu kvalitāti gan Eiropā, Tuvajos Austrumos un pat Āfrikas reģionā. Un tas viss tiek darīts attālināti no Rīgas Šādi finanšu pakalpojumu centri darbojas kā viduspunkts, kas spējot efektīvi izmantot mūsdienu tehnoloģijas savienojumā ar valsts biznesa vidi, tanī esošos cilvēkresursus, finanšu sektora perspektīvo attīstību un valsts reputāciju kopumā, spēj nodrošināt globālu, liela izmēra uzņēmumu finanšu resursu plūsmu visā pasaulē, neatkarīgi no šāda centra atrašanās vietas. Šāda tipa globālie finanšu pakalpojumu centri spēj apkalpot visu pasauli, piedāvājot plašu pakalpojumu spektru saviem patērētājiem – pilnu finanšu un grāmatvedības kontroles ciklu, visdažādāko analīzes pakalpojumu klāstu, iespēju pilnveidot un optimizēt esošos procesus un sistēmu un tamlīdzīgi. Funkcionālā specializācija šiem finanšu centriem var būt atšķirīga, piemēram, daži no tiem ir universāli, bet citi savukārt specializējas tikai uz noteiktiem servisiem un pakalpojumiem. Tomēr tie visi darbojas ar kopējām pazīmēm finanšu jomā. Ir vairāki iemesli, kāpēc dažādi uzņēmumi savus finanšu resursus izvēlas pārvietot uz Latviju. Visbiežāk uzņēmumi meklē jaunas tirgus iespējas un peļņas avotus, tādā veidā diversificējot esošo saimniecisko darbību. Nereti meklē izdevīgāku un draudzīgāku nodokļu režīmu, iespēju iegūt kvalitatīvākus, augstvērtīgākus pakalpojumu. Viens no galvenajiem noteikumiem, lai globālie finanšu pakalpojumu centri varētu pilnībā darboties jebkurā citā valstī, ir nepieciešamo cilvēkresursu piesaiste. Rīga spēj piedāvāt šādiem centriem kvalificētus profesionāļus, kuri ir vērsti uz sadarbību un starptautisko tirgu apkalpošanu, un tiem piemīt spēja strādāt starptautiskā un dinamiskā vidē tieši labo valodas zināšanu dēļ.

Pagājušajā gadā pirmo reizi tās pastāvēšanas vēsturē Rīga tika iekļauta starptautiskajā finanšu centru reitingā un tai pat izdevās reitinga tabulā apsteigt tādus kaimiņos esošos finanšu centrus kā Sanktpēterburga un Maskava. Patīkami, ka Baltijas reģions un Latvija starptautiskā mērogā tiek novērtēti kā piemērota vieta globālu finanšu pakalpojumu centru atvēršanai un attīstībai. Rīgai tiek piedēvētas vairākas vērā ņemamas priekšrocības, lai arī turpmāk tā attīstītos kā reģionāla vai globāla izmēra finanšu centrs. Kā svarīgākais tiek minēts zems politiskais risks un kopumā uzņēmējdarbībai labvēlīga vide. Šādu centru atvēršana vienmēr tiek saistīta ar izmaksu samazināšanu, tāpēc arī šajā lauciņā esam konkurētspējīgi, proti, Rīgā globālajiem finanšu pakalpojumu centriem ir iespējams saņemt tiem nepieciešamā līmeņa, kvalitatīvus un ātrus finanšu pakalpojumus ar krietni vien konkurētspējīgākām izmaksām, kādas piedāvā citas valstis. Ne mazāk būtisks faktors ir labi apmācīts un kvalificēts cilvēkresursu kapitāls, kas brīvi ir spējīgs pārvaldīt krievu un angļu valodas vienlaicīgi. Un par labu nāk arī Latvijas dalība Eiropas Savienībā, kas nozīmē, ka uzņēmējdarbības regulējošā vide un finanšu pakalpojumu regulējošā vide pilnībā atbilst visām spēkā esošajām starptautiskajām prasībām un starptautiskajiem standartiem.

Skatoties nākotnes perspektīvā – Rīgai kļūstot par vadošu un nozīmīgu globālo spēlētāju finanšu pakalpojumu tirgū, būs nepieciešams piemērot valsts politiku atbilstoši augošajām tirgus prasībā, jau nav nekāds noslēpums, ka šādu finanšu centru izveidē un valsts izvēlē pastāv ļoti sīva konkurence.