Kur Latvijā studēt finanses un grāmatvedību?

Jaunieši izvēle par labu vienam vai otram studiju virzienam un savai nākotnes profesijai mēdz argumentēt ar visdažādākajiem iemesliem. Kāds par grāmatvedi izvēlējies kļūt jau agrā bērnībā, kad redzējis savas mammas darba vietu, cits pie finanšu profesijas izvēles nonācis tīras nejaušības dēļ, bet kādam citam jaunietim ļoti padevusies matemātika, tāpēc finanšu izglītība ir jau vidusskolas laikā bijis pārdomāts, rūpīgi izsvērts un izanalizēts lēmums ko nevarētu teikt par vin pārbaude. Visas Latvijas augstskolas kopumā šobrīd piedāvā aptuveni 24 akreditētas studiju programmas finanšu un grāmatvedības jomā. Jaunajiem studentiem ir iespēja izvēlēties starp tādām programmām grāmatvedības jomā kā “Grāmatvedība”, “Grāmatvedība un finanšu plānošana”, “Grāmatvedība un finanses”, “Grāmatvedība un finanšu plānošana”, “Grāmatvedība, analīze un audits”, “Grāmatvedība un audits”, “Grāmatvedība un nodokļi” un starp tādām programmām finanšu jomā kā “Finanses”, “Finanšu vadība”, “Finanses un banku lietas”, “Finanšu ekonomika”, “Finanšu menedžments”, “Finanses un grāmatvedība”, “Finanšu inženierija”. Patīkami ieraudzīt tik lielu programmu dažādību, kas aptver plašu finanšu un naudas pasaules zināšanu klāstu.

Studiju programmu “Finanses” apgūt piedāvā gan Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, gan arī Rīgā esošā Banku Augstskola (jeb dēvēta arī par BA School of Business and Finance). Tiesa, Rēzeknē būs apgūstama tikai bakalaura studiju programma, bet Rīgā varēsiet apgūt kā bakalauru tā arī maģistru. Latvijas Biznesa koledža ar ļoti elastīgām studijām kā dienas, tā vakara grupas un arī neklātienē un tālmācībā aicina apgūt studiju programmu “Grāmatvedība”, veiksmīgi pabeidzot šo studiju virzienu, absolventi būs ieguvuši augstāko profesionālo izglītību un tai papildus arī 4. līmeņa profesionāla grāmatveža kvalifikāciju. Latgales pusē šādu pašu programmu piedāvā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Šo studiju virzienu būs interesanti apgūt tiem, kuri vēlas uzzināt ko vairāk par makroekonomiku un mikroekonomiku, vispārīgā ekonomiskās tirdzniecības statistikas modeļiem, dažādiem valstī esošajiem nodokļiem un nodevu piemērošanām. Padziļināti tiks izpētītas arī komerctiesības un darba tiesības, finanses un kredītu veidi, gan uzņēmumiem, gan privātpersonām, uzņēmuma audits un daudzi citi aspekti. Plašāku studiju programmu “Grāmatvedība un audits” var apgūt tādās Latvijas augstākās izglītības iestādēs kā Ekonomikas un kultūras augstskolā un Latvijas Universitātē, bet savukārt “Grāmatvedība un finanses” dažādos līmeņos plaši pārstāv piecas no šādām izglītības iestādēm – Grāmatvedības un finanšu koledža, jau pieminētā Banku Augstskola, Biznesa augstskola “Turība”, kā arī Juridiskā koledža un Jēkabpils Agrobiznesa koledža. Kā 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību tās studiju programmā “Grāmatvedība un nodokļi” ikviens interesents var apgūt Jūrmalā, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (saīsinājumā – SIVA) izveidotajā koledžā, kur programmu iespējams apgūt arī tālmācībā. Visas pieminētās izglītības iestādes piedāvā studentiem iziet praksi ļoti daudzos uzņēmumos Latvijā, tāpēc pēc studiju beigšanas labākie no studentiem jau ir nodrošināti ar darba vietām pie kādiem no uzņēmumiem, kur varējuši sevi pierādīt prakses laikā.

Pirms izvēlēties kādu no pieminētajām studiju programmām finansēs vai grāmatvedībā, noteikti ir vērts apmeklēt Latvijā praktizētās augstākās izglītības studiju programmu akreditācijas stāvokli, proti, vai visā studiju laikā un pēc diploma iegūšanas šīs studiju virziens vēl joprojām būs atzīts par spēkā esošu. To vislabāk var izdarīt Nacionālās izglītības iespēju datubāzē, kurai iespējams piekļūt ar interneta palīdzību vietnē http://www.niid.lv. Šī datubāze apkopo visas Latvijas izglītības iestādes – gan valsts, gan privātās, un atspoguļo tajās piedāvātās izglītības un studiju virzienu iespējas, un pats svarīgākais – šeit ir arī iespējams noskaidrot, kad programma ir tikusi akreditētu un cik ilgs ir tās akreditēšanas periods.